เวรกรรม

คำว่า เวรกรรม ที่เราชาวพุทธได้แบ่งแยกออกมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
โพสต์ที่ เฟซ, วัดท่าไทร, สุราษฎร์ธานีได้แชร์ลิงก์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

กรรม หมายถึงการกระทำหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งกระทำโดยเจตนาหรือจงใจ … เรามีกรรมของเราเอง เราจะเป็นผู้รับกรรมนั้น เรามีกรรมเป็นแหล่งกำเนิด เรามีกรรมของการแข่งขัน เรามีกรรมเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน สิ่งที่เราทำไม่ว่าดีหรือไม่ดีเราจะต้องเป็นผู้รับของกรรมต่อไป … ผลจะตามมา ผลลัพธ์ของหากต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีเราต้องสร้างสาเหตุที่ดี … เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เราไม่ได้สร้างสาเหตุ หากเราสร้างกิจกรรมแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธผลลัพธ์ได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่

เวร หมายถึงความพยายามความอาฆาตพยาบาทความแค้นและการแก้แค้น ….. Carpool เป็นผลมาจากการผูกมัดเมื่อฝ่ายหนึ่งคิดว่าเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายก่อน อีกฝ่ายคิดว่าเป็นการแก้แค้นหรือแก้แค้นการเรียกอาการนี้ว่า “เวรกรรม” หรือ “การจองเวรกรรม”

เวร ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือบาปคือการทำความชั่วเช่นการทำลายศีลทั้งห้าเรียกว่า “การทำหน้าที่” หรือ “การสร้างเวร” เวรจะส่งผลให้ชีวิตสั้นขโมยเข้าปล้นคนจนที่น่าพอใจเช่น กรรมนั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “โชคชะตา” เช่นรู้ว่าชะตากรรมคืออะไรและดังนั้นจึงเป็นเช่นนี้ “

เวรกรรม

เวรกรรม

The word “fate” that we Buddhists have divided correctly to understand.
Posted at Facebook, Wat Tha Sai, Surat Thani. Share the link on November 9, 2013.

Karma means deed, meaning deed consisting of intention, deliberately or deliberately … We have our own karma. We will be the recipients of that karma. We have karma as the source. We have karma of competition. We have karma as a dependence. Whatever we do, whether good or bad, we must continue to be the recipients of karma … the consequences will follow. The results. If we want good results, we must create a good cause … we do not want to happen. We didn’t create a cause. If we have created an activity then we cannot deny the results. Read more at

Fate means effort, malice, resentment and revenge …. Carpool is the result of a commitment when one considers dangerous or dangerous first. The other person thinks it is revenge or revenge. Calling this symptom “fate” or “fateful reservation”.

Fate, another meaning is that sin is an act of evil, such as the destruction of all five precepts. “Acting” or “creating a carpool” carpool will result in a short life, stealing into robbing the poor, such as That karma is said to be “destiny.” For example, knowing what fate is and therefore it is. “

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติ

เจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติ เปรียบหากใครบางคนได้รับบาดเจ็บเมื่อพวกเขามีโอกาสแก้แค้นผู้ที่ทำร้ายฉันหรือบังคับให้ฉันขอร้องให้คุณทำร้ายฉันกลับผู้ที่รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการแก้แค้นเรียกหน้าที่นั้น แต่วันนี้และคำนี้ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและดูกันเพื่อดูว่าสยองขวัญลึกลับที่น่ากลัวหรือบางคนมองว่ามันไร้สาระ

สมมติว่าเพียงวันเดียวที่ดี เราคิดว่ามันสนุก ต้องการหยอกล้อเพื่อนในห้องเรียนตบหัวเพื่อนของเขาซ่อนสมุดบันทึกของเพื่อนเพื่อนได้รับความเจ็บปวด แค่นั้นแหละ. เรื่องราวของภาระหน้าที่เกิดขึ้นแล้ว เรามีกรรมทั้งคู่ กรรมคือการซ่อนสมุดบันทึกเพื่อนตบหัวเพื่อนด้วยชะตากรรมของเพื่อนได้รับบาดเจ็บ

แม้ว่าเพื่อนจะให้อภัยให้อภัยไม่โกรธไม่เจ็บ แต่เราต้องแสดงผลลัพธ์ของกรรมก่อนหน้าของเรา ณ จุดนี้เราได้รับกรรม แต่ไม่ใช่โชคชะตา

แต่กรณีของคนบางคนที่ไม่ยอมรับการให้อภัยนั้นต้องเจ็บปวดเราจึงมีทั้งโชคชะตาและโชคชะตาบางครั้งก็มีโอกาสหยอกล้อกันอีกครั้ง ด้วยอคติบางคนแต่ละคนสร้างกรรมซึ่งกันและกัน หลังจากความตายบางครั้งคนคนหนึ่งก็กลายเป็นคนอื่น คนอื่นยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่อาศัยอยู่ในโลกบางครั้งบางครั้งก็มีหลับในที่มีประสิทธิภาพเช่นเทวดาวิญญาณที่ยังคงมีความอาฆาตพยาบาท ไม่ให้อภัยดังนั้นจึงมีการติดตามการแก้แค้นติดตามเขาเพื่อกลับมาตลอดเวลาจึงวุ่นวาย

เจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติ

เจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติ

Night-time means that if someone gets hurt when they have a chance to take revenge on someone who attacked me or force me to ask you to hurt me back, those who feel bad about revenge call. That duty But today and this word is used repeatedly and looked together to see if horror, mystery, scary, or some people consider it absurd.

Suppose only one good day We think it’s fun. Wanting to tease a friend in the classroom, slap his friend’s head, hide his friend’s notebook, the friend suffers all that pain. We have both karma. Karma is hiding a friend’s notebook, slapping a friend’s head with the fate of an injured friend.

Though friends forgive, forgive, do not get angry, do not hurt. But we have to show the results of our previous karma. At this point, we receive the karma. But not fate.

But the case of some people who do not accept forgiveness is painful, so we have both fate and destiny, sometimes have the opportunity to tease each other again. With prejudice, some people each create karma for each other After death, sometimes one person becomes another person. Other people are not born to be human. But living in the world, sometimes sometimes there is a powerful opiates, such as spirit spirits that still have malice. Do not forgive, so revenge is followed, so follow him to return all the time. So chaotic.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่