ไม่มีใครพ้นความตาย

ในสมัยพุทธกาลู หญิงคนหนึงลูกตายตั้งแต่ยังเล็ก
ไปหาหมอเพื่อจะให้ลูกฟื้น เพราะคิดว่ลูกตัวเองยังเล็กอยู่
ไม่นตาย น่จะฟื้นคืนมา หมอบอกว่า “ไม่มีใครช่วยให้
ฟื้นคืนมาได้หรอก ลองไปหาพระพุทธเจ้าสิ พระพุทธเจ้า
เป็นผู้วิเศษอาจจะช่วยได้”
พระพุทธเจ้าท่นก็ช่วยนะ แต่ช่วยด้วยปัญญาช่วยทางให้ดับ
ทุกข์ จึงตรัสว่ “เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เธอไปหามล็ดพันธุ์ผักกาดจาก
บ้านที่ไม่มีใครตายเลยมา แล้วเราจะช่วย”
นางก็วิ่งไปขอทุกบ้านเลย เขาก็บอกว่า “นี่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งตาย
ลูกฉันยังเล็กอยู่ก็ตาย…พ่อฉันก็ตาย…แม่ฉันก็ตาย…สามีฉันก็ตาย..” ไป
หมู่บ้านไหนไม่มีบ้านใดไม่เคยตายเลย บางคนตายมากกว่าบ้านตัว
เองอีก ลูกเล็กลูกโตก็ตายมื่อเจออย่างนี้จึงคิดได้ว่า “โอ! นี่มันตายกัน
ทั้งเมืองเลยหรือนี่! ตั้งแต่เช้ายันเย็นหาที่ไม่ตายไม่มีเลย”
นางเที่ยวหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในหมู่บ้านคนไม่ตายไม่ได้เลย
จนหมดกำลัง กลับมาแบบหมดอาลัย คิดว่ลูกเราคงไม่ฟื้นแล้วเลย
คิดได้ว่า “เออ! มันก็ตาย พอๆ กันทุกบ้าน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ
เราก็ไม่นจะเสียใจอะไรมาก เพราะลูกคนอื่นๆ เขาก็ตายเหมือนกับ
ลูกเรา ไม่เฉพาะเราคนอื่นเขาก็มีลูกเล็ๆ ตายแบบเดียวกับเราเขาไม่
เห็นเศร้าโศกจะเอาชีวิตคืนเหมือนอย่างเรา” นางก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสถาม “หาได้ไหม ?”
“ไม่ได้เลย มีแต่คนตายทั้งนั้น” นางตอบ
“นั้นแหละ! เราเกิดมาแก่เจ็บตาย ไม่มีใครพ้นความตาย ลูก
เราเขามีชีวิตแค่นี้ เขาก็พันทุกข์ไป”

ไม่มีใครพ้นความตาย

ไม่มีใครพ้นความตาย

In the Buddhist era, Kalu One woman died at a young age.
 Go to the doctor to help the child recover. Because thinking that his own child is still young
 No time to revive. The doctor said, “No one helped.
 Recoverable Try to see the Lord Buddha.
 Being a magician may be able to help. “
 The Lord Buddha, please help. But help with wisdom helps the way to extinguish
 Suffering, then said “Take this already She went to the cabbage varieties from
 House where no one died at all. Then we will help “
 She ran to ask for every home. He said, “Hey, yesterday I just died.
 My child is still young, dead … my father is dead … my mother is dead … my husband is dead .. “

No village, no house, never died. Some people die more than one’s home.
 Another young, small child died. When found this, he thought, “Oh! This is dead
 The whole city ?! From morning until evening, there will be no death. “
 She couldn’t search for the mustard seed in the village to die.
 Until exhausted, returned to despair Think that our children may not have recovered again
 Think of “Er! It died equally. Every house has no advantage and disadvantage.
 We do not regret anything. Because other children He died like

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่