คนที่กำลังจะตายมักจะไม่รู้สึกตัว

คนที่กำลังจะตายมักจะ ไม่รู้สึกตัว ซึ่งบุคคลประมภทนี้เมื่อเกิดใน
โลกของโอปปาติกะ ในระยะแรๆ ก็จะ ไม่รู้สึกตัว เช่นเดียวกัน คนที่
ตายมาแล้วก็ยังหลับอยู่นี้บางคนก็อาจจะตื่นขึ้นหลังจากที่ตายภายใน
ไม่กี่วัน แต่บางคนนับเป็นปีๆ และบางคนก็นับเป็นสิบๆ ปี และที่นับ
เป็นร้อยๆ ปีก็มี คือตายมาได้หลายร้อยปีก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ แต่ถนึกเสียหน่อยหนึ่งว่า ร่างกายของโอปปาติกะเป็น
ร่างกายที่เกิดจากใจ หรือพูดให้ชัด เป็นร่งกายที่เกิดจากสันดาน หรือ
เกิดจากวิบาก และระบบประสาทก็เป็นไปตามอำนาจของจิตใจทุก
อย่างสิ่งเร้าภายนอกไม่มีอิทธิพลเหนือ เช่นตัวอย่าง คนที่ตายมาถ้า
ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองตาย แม้จะตื่นขึ้นมาแล้วยังอยู่บ้านก็ตาม ก็จะไม่
เห็นซากศพของตัวเอง และบางคนถ้าจิตใจวิปริตมากอย่างที่เรียกใน
โลกมนุษย์ว่าเป็นโรคจิต หรือเป็นโรคประสาทอย่างแรง ก็จะเห็นแต่
ภาพที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมา ได้ยินเสียงที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้น
มาซึ่งทั้งภาพและเสียงเหล่านี้เป็นภาพมายา คือเห็นไปเอง ได้ยินไปเอง
เพราะว่าเหตุที่สภาพของร่งกายขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจล้วนๆ เช่น
นี้ เพราะฉะนั้นบางคนจึงสามารถที่จะหลับอยู่ได้เป็นเวลาสิบๆปี หรือ
ร้อยๆ ปี
การนอนหลับในโลกของโอปปาติกะ ถือเป็นการพักผ่อนเช่น
เดียวกับในโลกมนุษย์ และบางคนด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศล ก็
อาจจะทำให้เขาต้องหลับอยู่นาน ที่ว่าเป็นด้วยอำนาจแห่งวิบากของ
กุศลก็เพราะบุคคลประเทนี้ถ้าฟื้นขึ้นมาแล้ว จะต้องได้รับความทุกข์
ทรมานอันเนื่องมาจากบาปกรรมที่ได้ทำไว้ บุคคลประภทนี้ก็คือพวกที่
ตายด้วยอุปัทวเหตุก็ดี การถูกฆ่าตายก็ดี เป็นกฎตายตัวที่เดียวว่า

The dying people are often unaware of this type of person when they were born in
 The world of the Batangas in the distance will not be aware of the same people
 Dead and still asleep. Some people may wake up after dying within
 For a few days, but some people count as years And some people counted tens of years and that counted
 For hundreds of years, there are dead for hundreds of years, it may be understood that it is


 Impossible, but think of one thing as The body of the bottle is
 Body caused by the heart Or speak clearly Is the body caused by trait or
 Caused by motocross and the nervous system, it follows the power of every mind.
 Like external stimuli have no influence, for example, for example, people who die if
 Not aware that he was dead Even if you wake up and still be at home, it will not

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่